CENG 551

İleri Yazılım Mühendisliği

Bu ders yazılım mühendisliği kavramını ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından yazılım geliştirme süreci anlatılacaktır. Ders kapsamında yazılım gereksinimleri, yazılım spesifikasyonu, yazılım analizi ve biçimsel analiz konuları işlenecektir. Ayrıca kalite yönetimi, ürün metrikleri, süreç metrikleri, COTS ve yazılım psikolojisi konuları da ele alınacaktır.

Konu
Problem
Süreç ve Yaşam Döngüsü Modelleri
Gereksinimler ve Spesifikasyonu I
Gereksinimler ve Spesifikasyonu II
Tasarım I
Tasarım II
Güven Tesis Etme (Sınama, Analiz, Kalite Güvencesi, Gözden Geçirmeler)
Metrikler ve Güvenilirlik Değerlendirmesi
COTS ve Yeniden Kullanım
Biçimsel Doğrulama
Takım Organizasyonu ve İnsan Yönetimi
Programlama Dillerinin Yazılım Mühendisliği Bakış Açıları
Yazılım Emniyeti ve Genel Özetleme
Örnek Olaylar