CENG 502

Sistem Modelleme ve Bilgisayarlı Benzetim

Prerequisites:

Giriş, Sistem kavramı, Sistem Modelleme, Monte Carlo tekniği, Sistem Girdi değişkenlerinin tanımlanması ve seçilmesi, şans sayıları türetimi ve incelenmesi, şans değişkenleri türetilmesi, ayrık sistem benzetimi, ayrık sistem benzetim yazılımları.

Konu
Simulasyon ve Monte Carlo Simulasyonu, Simulasyon hangi durumlarda kullanılır
Sistem ve Model
Temel İstatistik bilgisi tekrarı
Tahminleme ve Hipotez kontrolleri tekrarı
İyi uyum testleri
Girdi değişkeni seçilmesi
Şans sayıları, Şans sayıları türetme, Şans sayısı türeticilerinin testleri
Ara Sınav
Şans Değişkenleri türetme yöntemleri, ters transformasyon ve diğer yöntemler
Normal dağılıştan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Diğer sürekli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Kesikli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Discrete sistem simulasyonu kavramları
Simulasyon dilleri