CENG 509

Görü Tabanlı Takip ve Modelleme

Prerequisites:

Bu ders bilgisayarlı görü teknikleriyle imge ve videolarda nesnelerin ve kameraların konumlarının bulunması ve takip edilmesini konu alır. Ders içeriği takip edilecek nesne ve sahnenin modellenmesi için gerekli matematiksel teoriyi ve kullanılan algoritmaları da kapsar.

Konu
Takibe Giriş
Optik Akış ve Lucas-Kanade Takip Yöntemi
Şablon Takibin Temelleri
İleri Şablon Takibi
Kalman Süzgeci I
Kalman Süzgeci II
Parçacık Süzgeçleri
Modellemeye Giriş
Seyrek Modeller
3B Modelleme
Yarı-Seyrek Modeller
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama I
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama II
Yeniden Konulama Yaklaşımları