CENG 532

Uzman Sistemler ve Bilgi Mühendisliği

Uzman sistem geliştirilmesindeki çeşitli tekniklere giriş. Bilgi tanıtma yöntemleri, üretim sistemleri, yorum yöntemleri, belirsizlik ve ipucu kombinasyonları, uzman sistem mimarisi ve kontrolu, bilgi edinme, uzman sistem programlama dilleri, çeşitli durum analizleri.

Konu
Giriş
Bilgi Gösterimi
Kitaplık
Belirsizlik
Dil İşleme
Bilgi Toplama
Uzman Dizge Yapıları
Üretici Dizgeler
Özetleme
Varlık Bilimi
Akıllı Aracı
Bilgi Düzenleme
Karar Destek Dizgeleri
Robot Bilimi