CENG 533

Olasılıksal Çıkarsama

Akıllı bilgisayar etmenlerinin karmaşık, belirsizlik içeren ve dinamik ortamlarda hedeflerine yönelik davranışları göstermeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, karmaşık problemlere atanan etmenlerin belirsizlik altında karar verebilme yetisine sahip olmaları gerekmektedir. Etmenin doğru kararları verebilmesi için bulunduğu ortam hakkında sahip olduğu bilginin yanında ortam üzerinde değişikliğe neden olabilecek hareketlerinin, hedeflerinin ve tercihlerinin iyi tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu ders kapsamında belirsizliğin modellenmesi ve belirsizlik altında karar verme sürecinde karşılaşılan sorunlarda kullanılabilecek olasılıksal çıkarsamaya dayalı çözüm yaklaşımları tartışılmaktadır.

Konu
Giris
Olasilikta cizgesel modeller
Belirsizliklerin oldugu bir ortamda bilginin temsil edilmesi
Bayes cikarsamasi
Bayes aglarinda cikarsama
Bayesa aglarinda ogrenme
Ozet ve Vize
Bilgi Muhendisligi
Bayes aglarinda cesitli uygulamalar
Zaman bazli modeller
Dinamik Bayes Aglarinda Cikarsama
Markov Karar Verme Surecleri
Kismen gozlemlenebilen Markov karar verme surecleri
Proje Sunumlari