CENG 503

Tıp ve Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları

Prerequisites:

Hastane bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı. Biyolojik modelleme ve tıbbi görüntü işleme algoritmalarının matematiksel, fiziksel ve fizyolojik temelleri. Beyin, kalp, sinir sistemi ve duyu organları gibi organların bilgisayarda modellemesine ilişkin konular.

Konu
Tıpta ve biyolojide bilgisayar kullanım alanları
Tıbbi veri ve bilgi
Tıpta bilgisayar ağları
Biyo-sinyal işleme
Hasta merkezli bilgi sistemleri
Klinik destek sistemleri
Hastane bilgi sistemlerinin planlanması, modellenmesi ve geliştirilmesi
Tıbbi karar destek sistemleri
Süreçler ve diferansiyel denklemler
Tıpta bilgisayar görüsü görüntüleme
Sistem teorisi
Tıbbi görüntüleme sistemleri
Tıbbi ham verinin sınıflandırılması ve işlenmesi
Elektronik tıbbi kayıtlar