CENG 563

Veritabanı ve Yazılım Güvenliği

Güvenli veritabanları ve güvenli yazılım uygulamaları konuları, geliştirim yöntemleri ve araştırma alanları. Veritabanları ve yazılımlar için güvenlik modelleri, temelleri ve pratikleri.

Konu
Yazılım güvenliğine giriş
Yazılım zayıflıkları I
Yazılım zayıflıkları II
Güvenli yazılım geliştirme metodolojisi
Güvenli yazılım analiz ve tasarımı
Güvenli yazılım gerçekleştirme, test etme ve denetleme
Kod denetleme
Statik analiz
Ortak Kriterler
Veritabanı güvenliğine giriş
Erişim denetimi
Rol-tabanlı erişim denetimi
Şebekeler
Etiket güvenliği