CENG 552

Yazılım Sınama

Yazılım sınamanın temelleri, yazılım sınama süreci ve sürekli kalite arttırımı, sonlu durum modelleri ile sınama olgularının oluşturulması, beyaz kutu ve siyah kutu yaklaşımları ile sınama yeterliliği değerlendirmesi, model temelli yazılım sınama.

Konu
Yazılım doğrulama ve onaylamaya giriş
Yazılım test etmeye genel bakış ve sınıflamalar
Fonksiyonel (kara kutu) test etme I
Fonksiyonel (kara kutu) test etme II
Yapısal (beyaz kutu) test etme I
Yapısal (beyaz kutu) test etme II
Mutasyon test etme
Model-tabanlı test etme
Entegrasyon test etme
Regresyon test etme
Test durumu oluşturmaya genel bakış
Test süreçlerine genel bakış
Test etme araçları ve test otomasyonu
Yazılım güvenilirlik modelleme