CENG 513

Derleyici Tasarımı ve Gerçekleştirimi

Bu ders derleyici tasarımının teorisi ve uygulaması üzerine odaklanmaktadır. Tarama ve çözümleme konuları işlenecektir. Ayrıca semantik analiz de ele alınacaktır.

Konu
Derleyicilere giriş
Derleyici projesini tanıtma
Sözlüksel analiz
Lexer gerçekleştirimi
FLEX
Bağlamdan bağımsız gramerler
Anlam karmaşası, soyut sözdizim ağaçları
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
LR çözümleme
Semantik analize genel bakış
Tip kontrolü ve çıkarım