CENG 564

Bilgi Sistemleri Politika, Yönetim ve Organizasyonu

Strateji, Güvenlik, Ulusal/Uluslararası Kripto Strateji ve Politikası, Kripto Cihazları İthalat/İhracat Rejimleri, Bilgi Yönetimi ve Politikası Geliştirme, Bilgi Sistemleri Stratejisi/Güvenliği Standart ve Politikaları, Bilgisayar Güvenliği Acil Durum Kurumları (CERTs), Süreklilik Planlaması, Beklenmeyen Durum ve Sonrası Standart ve Politikalarının Belirlenmesi, Organizasyonlar, NGO-Think Tanks, Bilgi Sistemleri ve Açık Kaynak İstihbaratı, Strateji/Politika Belirleyici Yazılımlar-Simülatörler, Elektronik Ticaret, Onay Kurumları, Elektronik Noter, Elektronik Para.

Konu
Bilgi sistemleri yönetimine giriş
Bilgi sistemleri yönetiminin evrimi
Bilgi sistemleri yönetim modelleri ve yapıları
Bilgi teknolojileri idaresi
Bilgi sistemleri planlama I
Bilgi sistemleri planlama II
Bilgi sistemleri için organizasyonel modeller
Standartlar ve prosedürler
Yasal konular
Finansal konular
Bilgi sistemlerinde kalite yönetimi
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi I
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi II
Bilgi sistemlerinde güven yönetimi