CENG 608

3 Boyutlu Fotoğraf

Bu ders, imgelerden 3 boyutlu bilgi (özellikle şekil) çıkarımı ile ilgili algoritma ve uygulamaları kapsar. Öncelikle kamera modeli ve kalibrasyonu, 2B ve 3B projektif geometri ve ilgi noktası çıkarımı konuları işlenir. Ardından, tek imgeden geriçatım, hareketten yapı çıkarımı, siluetlerden şekil çıkarımı gibi edilgen 3B geriçatım teknikleri görülür. Ayrıca, doğrudan 3B veri elde eden aktif algılama teknikleri (uçuş süresi kameralar, yapısal ışık, lazer tarayıcılar) de işlenir.

Konu
Kamera modeli ve kalibrasyonu
İlgi noktası çıkarımı ve nokta eşleme
İlgi noktası takibi ve optik akış
2 Boyutlu projektif geometri
RANSAC ve ilgi noktaları kullanarak imge hizalama (imge bükme)
3 Boyutlu projektif geometri ve epipolar geometri
İki imgeli ve çoklu imgeli hareketten yapı çıkarımı
3 Boyutlu eşzamanlı konumlama ve haritalama
Stereo eşleme ile derinlik çıkarımı
İmge bölütleme
X’ten şekil çıkarımı
3 Boyutlu geriçatım
Aktif algılama teknikleri