CENG 515

Bilgisayar Bilimlerinde Çeşitli Konular

Bilgisayar Bilimlerinin ileri konularından seçilen çeşitli konular seminer ortamında kapsanacaktır.

Konu
Kimlik doğrulamada biyometrikler
CMMI, The capability maturity model
Yeni nesil bilgisayar ağları
Yazılım değerlendirme
SQA, Yazılım kalite yönetimi
WAP, Kablosuz uygulama protokolü
Uzaktan eğitim
Bulanık mantık
Genetik algoritmalar
Yapar sinir ağları ile sızıntı kontrolü
FPS robotlarında genetik algoritmalar
Bulut bilişimi
Sanal gerçeklik
Yapay zeka