Yüksek Lisans Eğitim Planı

Yüksek Lisans Eğitim Planı

Ders KoduDers AdıSaatlerÖn KoşullarKredilerAKTS
Toplam AKTS:36
CENG 518Bilimsel Araştırma Metodolojisine ve Etiğe Giriş(3+0)09
ELT 1Teknik Seçmeli(3+0)39
ELT 2Teknik Seçmeli(3+0)39
ELT 3Teknik Seçmeli(3+0)39
Ders KoduDers AdıSaatlerÖn KoşullarKredilerAKTS
Toplam AKTS:43
CENG 590Seminer(0+2)07
ELT 4Teknik Seçmeli(3+0) 39
ELT 5Teknik Seçmeli(3+0) 39
ELT 6Teknik Seçmeli(3+0) 39
ELT 7Teknik Seçmeli(3+0) 39
Ders KoduDers AdıSaatlerÖn KoşullarKredilerAKTS
Toplam AKTS:30
CENG 8XXÖzel Çalışmalar(8+0)04
CENG 500Y.L. Tezi(0+1)026
Ders KoduDers AdıSaatlerÖn KoşullarKredilerAKTS
Toplam AKTS:30
CENG 8XXÖzel Çalışmalar(8+0)04
CENG 500Y.L. Tezi(0+1)026
Total ECTS: 139

Teknik seçmeli derslerden en fazla iki tanesinin lisans programından alınmasına izin verilir.

Teknik Seçmeli Dersler

Course Code Ders Adı Ön Koşul(lar)
CENG 501 İstatistiksel Veri İşleme Giriş
CENG 502 Sistem Modelleme ve Bilgisayarlı Benzetim
CENG 503 Tıp ve Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları
CENG 504 Eniyileme Yöntemleri
CENG 505 İleri Bilgisayar Ağları
CENG 506 Derin Öğrenme
CENG 507 Biyometrik Tanımaya Giriş
CENG 508 Sayısal Görüntü İşleme
CENG 509 Görü Tabanlı Takip ve Modelleme
CENG 511 İleri Bilgi Kuramı
CENG 512 İleri Hesaplama Kuramı
CENG 513 Derleyici Tasarımı ve Gerçekleştirimi
CENG 514 Bilgisayar Tabanlı Sayılar Teorisi
CENG 515 Bilgisayar Bilimlerinde Çeşitli Konular
CENG 516 İleri Programlama Dilleri
CENG 517 Bilgisayar Bilimlerinde Klasikleşmiş Çalışmalar
CENG 521 İleri İşletim Sistemleri
CENG 522 İleri Gömülü Sistem Tasarımı
CENG 523 Gerçek-Zamanlı Sistemlerde İleri Konular
CENG 524 İleri Bilgisayar Mimarisi
CENG 525 Hata Toleranslı Hesaplama
CENG 531 İleri Yapay Us
CENG 532 Uzman Sistemler ve Bilgi Mühendisliği
CENG 533 Olasılıksal Çıkarsama
CENG 534 Doğal Dil İşleme için Derin Öğrenme
CENG 541 İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri
CENG 542 Stratejik Bilgi Çıkarımı
CENG 543 Bilgi Erişim Sistemleri
CENG 544 Büyük Ölçekli Veri Yönetimi
CENG 551 İleri Yazılım Mühendisliği
CENG 552 Yazılım Sınama
CENG 555 Mikroservis Tabanlı Sistemlerin Analiz ve Tasarımı
CENG 556 Yazılım Yönetimi
CENG 557 İleri Yazılım Tasarım Şablonları
CENG 561 İleri Bilgi Güvenliği
CENG 562 İnternet Güvenliği
CENG 563 Veritabanı ve Yazılım Güvenliği
CENG 564 Bilgi Sistemleri Politika, Yönetim ve Organizasyonu
CENG 565 C4I ve Bilgi Savaşları
CENG 566 Mahremiyeti Koruyan Teknolojiler
CENG 608 3 Boyutlu Fotoğraf
CENG 612 Bilgisayar Bilimlerinde Kategori Kuramı
CENG 613 Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
CENG 631 Bilişsel Hesaplama
CENG 632 Hesaplamalı Us
CENG 641 Veri Tümleme
CENG 642 Gizliliği Koruyan Veri Madenciliği
CENG 643 Pattern Discovery in Data Mining
CENG 651 Güvenlik İçin Formal Yöntemler
CENG 661 İleri Asimetrik Kriptosistemler
CENG 662 İleri Simetrik Kriptosistemler
CENG 663 Kriptanaliz

Bu dersler, kendilerini açacak öğretim üyesi bulunması ve minimum sayıda öğrencinin dersi alması durumunda açılacaktır.