Altuğ Yiğit

Altuğ Yiğit
Araştırma Görevlisi Dr.

Altuğ Yiğit, lisans (2015) ve yüksek lisans (2017) derecelerini Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Özel sektörde çeşitli firmalarda online sigortacılık sistemleri ve sosyal medya verilerinin raporlanması üzerine çalışmıştır. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Işık danışmanlığında doktora eğitimine başlamıştır. Tıbbi görüntülerin işlenmesi ve derin öğrenme algoritmaları üzerine araştırmalar yapmaktadır.

İlgi Alanları: Derin Öğrenme, Veri Madenciliği, Görüntü İşleme

  • B.Sc. : Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi (2015)
  • M.Sc. : Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi (2017)
  • Ph.D. : Bilgisayar Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi (2023)
  • İYTE Bilgisayar Müh. Böl., Gülbahçe, 35430 Urla, İzmir, Türkiye
  • 112
  • altugyigit@iyte.edu.tr
  • +90 232 750 7874