Dilek Öztürk

Dilek Öztürk

Araştırma görevlisi Dilek Öztürk lisans eğitimini 2017 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2017 yılının Eylül ayından itibaren, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Şu anda Dr. Öğr. Üyesi Tuğkan Tuğlular ile birlikte çalışmalar yürütmektedir.

Araştırma Alanları:
• Yazılım Kalite
• Yazılım Test Yöntemleri
• Yazılım Ürün Hatları

  • B.Sc. : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (2017)
  • M.Sc. : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (2020)
  • Ph.D. : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (devam)

Yayın bulunamadı.

  • Çevik Yazılım Ürün Hatları İçin Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK ARDEB 1001
  • İYTE Bilgisayar Müh. Böl., Gülbahçe, 35430 Urla, İzmir, Türkiye
  • 112
  • dilekozturk@iyte.edu.tr
  • +90 232 750 7874