Bilimsel Hazırlık Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

  • Lisans veya yüksek lisans derecesi bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri ve bilişim sistemleri alanından olmayan öğrencilerin bölümümüzün tezli yüksek lisans programına kabul edilmesi durumunda Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilen öğrenci aşağıdaki dört alandan en az birer ders almak zorundadır. Bilimsel hazırlık programında toplamda en fazla altı ders alınır.
  1. CENG 112 Veri Yapıları (Bahar) veya CENG 218 Algoritmaların Analiz ve Tasarımı (Bahar)
  2. CENG 213 İşlem Teorisi (Güz)
  3. CENG 311 Bilgisayar Mimarisi (Güz) veya CENG 322 İşletim Sistemleri (Bahar)
  4. CENG 211 Programlamanın Temelleri (Güz) veya CENG 315 Bilgi Yönetimi (Güz) veya CENG 316 Yazılım Mühendisliği (Bahar)

Bir öğrencinin yukarıdaki seçenekler arasından hangi dersleri alacağı, daha önce almış olduğu dersler ve bu derslerdeki başarı düzeyi değerlendirilerek, ilgili jüri tarafından belirlenir.