Fevzi Belli
Profesör

Prof. Dr. Fevzi Belli, 1973 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisliği ve Bilişim alanlarında mühendislik derecesi alarak lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Alman Enformasyon Teknoloji Araştırma Merkezi’nde (GMD, Bonn), göreve başladı. 1978 yılında, yazılım mühendisliği alanında Berlin Teknik Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.
Münih’teki Siemens AG’ye bağlı yazılım merkezi’nde pek çok endüstriyel proje yönetti ve uçak sanayii için çok büyük önem arzeden kritik güvenlik yazılımlarına yönelik programların tasarlanması ve uygulamaya konulması projelerinde görev aldı. 1983 yılında Bremerhaven Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde algoritmalar ve programlama alanında profesör oldu. NATO’nun Hague’deki Shape Teknik Merkezi’nde think-tank projesi üzerinde kısa dönemli olarak kıdemli (uzman) bilim adamı olarak görev yaptı.
1989 yılında, Almanya’da Paderborn Üniversitesi Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Enformasyon Teknolojileri Bölümleri’nin yöneticiliğine seçildi.
Prof. Dr. Belli’nin araştırma alanı, “yazılım güvenilirlik mühendisliği” üzerinde yoğunlaşmıştır. Belli başlı sanayi firmalarıyla yakın ilişki içerisinde sürdürülen çalışmalarda, programların geçerliliğini sağlamak ve test etmek amacıyla sorunların çözülmesine, başarısızlıklara karşı güvenilir hale getirilmesine ve yazılım güvenilirliğinin belirlenmesi için katılımlarda bulunmuştur. Bu alanda, tanınmış teknik ve bilimsel dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 5 adet ders kitabının yazarlığını, 10 adet kitabın editörlüğünü, 100’e yakın makalenin yazarlığını ve yardımcı yazarlığını yapmıştır.
Belli başlı teknik komitelerin ve çalışma gruplarının kurucu ve önde gelen üyesi olan Prof. Dr. Belli, “IEEE Uluslararası Yazılım Güvenilirlik Mühendisliği (ISSRE 1998) Sempozyumu”nun genel oturum başkanlığını ve “Uluslararası Yapay Zeka ve Expert Sistemlerin Endüstriyel ve Mühendislik Alanlarındaki Uygulamaları Konferansı”nın (IEA/AIE 1992) program başkanlığını üstlenmiştir. Bunların yanısıra, “Endüstriyel Tasarım ve Araç Fuarı’nın başkanlığı ve birçok sayıda ulusal ve uluslararası konferansın program komiteleri üyesi olarak konferanslarda yöneticilik yapmıştır.

 • B.Sc. : Elektrik Mühendisliği ve Bilişim, Berlin Teknik Üniversitesi (1973)
 • M.Sc. : Elektrik Mühendisliği ve Bilişim, Berlin Teknik Üniversitesi (1973)
 • Ph.D. : Bilişim, Berlin Teknik Üniversitesi (1978)

Ders bulunamadı.

Bildiri

 • Kılınççeker, O., Türk, E., Challenger, M., Belli, F., “Applying the Ideal Testing Framework to HDL Programs,” International Conference on Architecture of Computing Systems, ARCS, Workshop on Dependability and Fault Tolerance, VERFE, 2018.
 • Belli, F., “New Products Out of Reused Parts – Dream Or Reality? - Quality and Performance of Products that Contains Reused Parts,” International Conference on sustainable Development, ICSD, 2017.
 • Subramanyan, R., Belli, F., “Message from the STA 2017,” IEEE International COMPSAC Workshop on Software Test Automation, STA, 2017.
 • Belli, F., “On the Formal Fundaments of Software Engineering, Keynote Speech,” Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS, 2017.
 • Kılınççeker, O., Belli, F., “Grafiksel kullanıcı arayüzleri için düzenli ifade bazlı test kapsama kriterleri – Coverage criteria for testing graphical user interfaces based on regular expressions,” Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS, 2017.
 • Yemni, Ben, Ayed, L., Belli, F., Ben, Younes, A., Bendaly, Hlaoui, Y., “Message from the MVDA 2017 Workshop Organizers,” IEEE Computer Society Signature Conference on Computers, Software and Applications, COMPSAC, 2017.
 • Belli, F., Beyazıt, M., Budnik, C.J., Tuğlular, T., “Advances in Model-Based Testing of Graphical User Interfaces,” Advances in Computers, vol. 107, Elsevier, 2017.
 • Kavzak, D., Ayav, T., Belli, F., “Neden Sonuç Çizgelerinden Test Girişlerinin Oluşturulması,” Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, UYMS, 2016.
 • Belli, F., “Dependable Reuse of Software Components and Systems,” IZTECH Workshop on Dependability, 2016.
 • Belli, F., Linschulte, M., Tuğlular, T., “Karar tablosu destekli olay sıra çizgeleri temelli sınama durum üretim aracı – Decision Table-Supported Tool for Test Case Generation Based on Event Sequence Graphs,” Turkish National Conference on Software Engineering, 2016.
 • Kavzak, D., Ayav, T., Belli, F., “Neden-sonuç çizgelerinden test girişlerinin oluşturulması – Test Case Generation Based on Cause - Effect Graphs,” Turkish National Conference on Software Engineering, 2016.
 • Jemni, Ben, Ayed, L., Belli, F., Ben, Younes, A., Bendaly, Hlaoui, Y., “Message from the MVDA 2016 Workshop Organizers,” Computer Software and Applications Conference, COMPSAC, 2016.
 • Belli, F., “Dependable Reuse of Software and Hardware Components - A Holistic View,” International Conference on sustainable Development, ICSD, 2016.
 • Belli, F., Subramanyan, R., “Message from the STA 2016 Workshop Organizers,” Computer Software and Applications Conference, COMPSAC, 2016.
 • Belli, F., “Model-Based Testing of Reusable Software Components and Systems,” IEEE International Workshop on Model-Based Verification & Validation, MVV, 2016.
 • Belli, F., Budnik, C.J., Hollmann, A., Tuğlular, T., Wong, W.E., “Model-based Mutation Testing—Approach and Case Studies,” Science of Computer Programming, vol.120, pp.24-48, May 2016.
 • Tuğlular, T., Belli, F., Linschulte, M., “Input Contract Testing of Graphical User Interfaces,” International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, vol.26, no.2, pp.183-215, March 2016.
 • Tuğlular, T., Belli, F., Linschulte, M., “Input Contract Testing of Graphical User Interfaces,” International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, vol.26, no.2, pp.183-215, March 2016.
 • Belli, F., Budnik, C.J., Hollmann, A., Tuğlular, T., Wong, W.E., “Model-based Mutation Testing—Approach and Case Studies,” Science of Computer Programming, vol.120, pp.24-48, May 2016.
 • Ayav, T., Tuğlular, T., Belli, F., “Transforming VHDL to Timed Automata,” Technical Report, IYTE-COMPENG, 2015.
 • Ayav, T., Belli, F., “Boolean Differentiation for Formalizing Myers' Cause-Effect Graph Testing Technique,” Workshop on Model-based Verification and Validation, MVV, 2015.
 • Ayav, T., Tuğlular, T., Belli, F., “Model Based Testing of VHDL Programs,” IEEE International Workshop on Software Test Automation, STA, 2015.
 • Belli, F., “Regular Expressions for Fault Handling in Sequential Circuits,” International Conference on Architecture of Computing Systems, ARCS, Workshop on Dependability and Fault Tolerance, VERFE, 2015.
 • Tuğlular, T., Müftüoğlu, C.A., Belli, F., Linschulte, M., “Model-Based Contract Testing of Graphical User Interfaces,” IEICE Transactions on Information and Systems, vol.E93-D, no.7, pp.1297-1305, July 2015.
 • Tuğlular, T., Müftüoğlu, C.A., Belli, F., Linschulte, M., “Model-Based Contract Testing of Graphical User Interfaces,” IEICE Transactions on Information and Systems, vol.E93-D, no.7, pp.1297-1305, July 2015.
 • Belli, F., Beyazıt, M., “Exploiting Model Morphology for Event-Based Testing,” IEEE Transactions on Software Engineering, vol.41, no.2, pp.113-134, February 2015.
 • Belli, F., Quella, F., “Utilization of Used Components in New Electrical and Electronic Products,” VDE Verlag, 2015.
 • Ayav, T., Tuğlular, T., Belli, F., “Towards Test Case Generation for Synthesizable VHDL Programs Using Model Checker,” Workshop on Model-based Verification and Validation, MVV, 2010.
 • Tuğlular, T., Belli, F., “Protocol-Based Testing of Firewalls,” South-East European Workshop on Formal Methods, SEEFM, 2009.
 • Tuğlular, T., Müftüoğlu, C.A., Belli, F., Linschulte, M., “Event-Based Input Validation Using Design-by-Contract Patterns,” International Symposium on Software Reliability Engineering, ISSRE, 2009.
 • Tuğlular, T., Müftüoğlu, C.A., Kaya, Ö., Belli, F., Linschulte, M., “GUI Based Testing of Boundary Overflow Vulnerability,” IEEE International Workshop on Software Testing Automation (STA) in conjunction with International Conference on Conference on Computer, Software and Applications (COMPSAC), 2009.
 • Tuğlular, T., Belli, F., “Directed Acyclic Graph Modeling of Security Policies for Firewall Testing,” International Workshop on Model-Based Verification & Validation (MVV ) in conjunction with IEEE International Conference on Secure Software Integration and Reliability Improvement (SSIRI), 2009.

Proje bulunamadı.

 • İYTE Bilgisayar Müh. Böl., Gülbahçe, 35430 Urla, İzmir, Türkiye
 • fevzibelli@iyte.edu.tr