Doktora Programı için Çevrimiçi Mülakatlar

Doktora Programı için Çevrimiçi Mülakatlar

np_grad_interview

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Doktora Programı mülakatları 05/01/2022 tarihinde, saat 10:00 ile 11:00 arasında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Mülakat günü adaylar bekleme salonuna Mülakat Bağlantısını kullanarak katılabilirler: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFjMWU5MjktZjg1ZS00YTM3LTg1YjctMGQ0OTYxOGQ2OThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7%22%2c%22Oid%22%3a%221c58c31c-9f21-46c4-81bc-e7f7253fb03f%22%7d

Başarılar dileriz.