CENG 415 ve CENG 416 Önerileri (Güncellendi)

CENG 415 ve CENG 416 Önerileri (Güncellendi)

project

Doç. Dr. Tuğkan Tuğlular tarafından önerilen CENG 415 ve CENG 416 projeleri aşağıdadır:

 • Development of an Agile Software Product Line for Board Games using Behavior Driven Development Methodology: A product-line approach to software production facilitates tailoring products to individual customers. In this project, a software product line will be developed using feature-oriented approach. The feature-oriented approach makes features explicit in requirements, design, code, testing, and so forth—across the entire life cycle. The agile software product line will be developed using Behavior Driven Development methodology. Features and corresponding variabilities will be provided through FeatureIDE. A board game is a game that involves the movement of counters or other objects round a board. There are many board games and some widely knowns are Scrabble, Risk, Reversi, Monopoly, and “Chutes and Ladders”. In this project, an agile software product line will be developed for board games. First, feature diagrams, where commonalities and variabilities are defined, will be prepared. Then a plugin-based architecture that embodies all the commonalties will be designed. This way, variabilities can be added via FeatureIDE and new games can be easily generated. The implementation will be performed using Java for the server, JavaScript for web client, and MongoDB as a No-SQL database.
 • Development of a Test Management Tool for Behavior Driven Development Driven Tests: Behavior Driven Development (BDD) is commonly used to record user stories in agile software development. Features of a software product are composed of user stories. When a feature is delivered by the development team, tests generated from user stories, i.e. BDD driven tests, should be executed for validation of user stories. With this project, the BDD driven test generation engine will be supported with BDD scenario writing, test presentation as well as their storage and retrieval. A search functionality will also be provided. In this project, a web client to design BDD driven tests and a server to communicate with the web client and BDD driven test generation engine will be developed. The communications will be handled through API end points. The implementation will be performed using Spring Boot with Java for the server, JavaScript for web client, and MongoDB as a No-SQL database.
Doç. Dr. Tolga Ayav tarafından önerilenCENG 415 ve CENG 416 projeleri aşağıdadır:
 • Real-Time Big Data Analytics (Keywords: Big data, data analysis, edge computing, cloud computing)
 • Implementing Machine Learning as Microservices (Keywords: Machine learning algorithms, parallelization, microservices)
 • Cybersecurity for IoT communication using JWT and Blockchain Technology (Keywords: Cybersecurity, IoT, Java Web Tokens, Cryptology, Blockchains)
Öğr. Gör. Dr. Burak Galip Aslan tarafından önerilen CENG 415 ve CENG 416 projeleri aşağıdadır. Bu projelerle ilgili maksimum 8 öğrenci, maksimum 3 proje ve proje başına minimum 2 öğrenci kısıtı vardır. E-posta dahil olmak üzere erken talepler önceliklidir.
 • Pressure sensor / medical application (embedded application using PIC microcontroller or Maker with CircuitPython)
 • Drug tracking application (mobile application)
 • File organizer (desktop/cloud application)
 • Generic scrabble (web/mobile application)
 • Adaptive traffic signaling (IoT)
 • Social media filter (mobile application)
 • AI problem-solver test-bed + AI solver (mobile application)
 • Game testbed + AI solver (MATLAB application)
 • or any other topic that is interesting for you

Prof. Dr. Onur Demirörs tarafından önerilen CENG 415 ve CENG 416 projeleri aşağıdadır. Bu projeler Univera ortaklığında gerçekleştirilecektir.

 • Doğal Dil İşleme: Mobil cihazlarda Türkçe konuşmanın algılanarak, Kullanıcının istemiş olduğu işlevin tanımlanıp gerçekleştirilebilmesi. Böylece kullanıcıların uygulama ile konuşarak efektif olarak işlemlerini yapabilmesi hedeflenmektedir.
 • Gerçek Zamanlı Nesne Tanıma: Mobil cihazın kamerası kullanılarak alınan görüntüdeki nesneleri tanımlamak istenmektedir. Örneğin bir markette kamera ile alınan görüntüdeki ürünlerin tanımlanıp, hangi üründen kaç tane olduğunu biliniyor olması üretici firmaların büyük marketlerde gerçekleştirdiği raf optimizasyonu ve analizi süreçlerinin çok hızlandıracaktır. Konu Planogram başlığı altında incelenebilir.
 • Artırılmış Gerçeklik: Lojistik operasyonlarında kullanılacak gözlükler ile kişinin bilmesi gereken bilgiler otomatik olarak ekranına gelecektir.
 • Gamification: Temel amaç, kullanıcıların Univera uygulamalarını kullanırken daha etkileşimli ve cazip hale getirmektir. Bu kapsamda, rütbe, ödül, kullanıcı bazlı motivasyon unsuları düşünülebilir.
 • Uygulama verilerinin Blockchain yapısında saklanması: Operasyonel iş uygulamaları kapsamında birçok işlevi ve ekranı olan uygulamalıların sahip oldukları bilgileri standart veri tabanları yapısı yerine blockchain yapısı üzerinde tutmanın hem operasyonel hem de maliyet olarak avantaj ve dezavantajların araştırılması hedeflenmektedir.
 • Derin Öğrenme ile gelecek dönem satış tahmini: Developing an application for big data sales forecasting – Various sources of high volume and high velocity data will be used. Data analytics and/or deep learning techniques will be utilised.
Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili danışman ile görüşün.