Bölüm Danışma Kurulu toplandı

Bölüm Danışma Kurulu toplandı

np_danisma_kurulu

30 Kasım 2017 tarihinde Bilgisayar Mühendisliği Danışma Kurulu toplandı. Sektördeki firmaların temsilcilerinden oluşan kurula çok sayıda şirket yetkilisinin yanı sıra Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu ve öğrenci temsilcisi Yunus Emre Sağlam katıldılar.

Toplantıda, bir önceki Danışma Kurulu toplantısından bu yana yapılanlar anlatıldı ve o kurulda belirlenen Program Eğitim Amaçlarına MÜDEK komisyonu tarafından önerilen değişiklikler onaya sunuldu. Daha sonra Eğitim Planı üzerinde önerilmesi planlanan değişiklikler tartışmaya açıldı ve katılımcıların görüşleri alınarak kaydedildi. Toplantı, katılımcıların önerilen plan ile eğitim amaçlarının ilişkilendirilmesi konusundaki görüşlerini belirttikleri bir anket çalışması ile tamamlandı.