Burak Galip Aslan

Burak Galip Aslan
Lecturer

Short bio…

 • B.Sc. : Electrical and Electronics Engineering, Dokuz Eylul University (2000)
 • M.Sc. : Computer Software, Izmir Institute of Technology (2003)
 • Ph.D. : Computer Engineering, Ege University (2010)

There aren't any courses.

Journal Article

 • Çiloğlugil, B., Aslan, B.G., İnceoğlu, M.M., “Lise Öğrencilerine Bilgisayar Donanımı Öğretimi: Devremi Kuruyorum,” Ege Eğitim Dergisi, vol.18, no.1, pp.266-287, 2017.
 • Aslan, B.G., Öztürk, Ö., İnceoğlu, M.M., “Effect of Bayesian Student Modeling on Academic Achievement in Foreign Language Teaching (University Level English Preparatory School Example),” EDAM Educational Sciences: Theory & Practice, vol.14, no.3, pp.1160-1168, 2014.
 • Aslan, B.G., Öztürk, Ö., İnceoğlu, M.M., “İnternet Üzerinden Yabancı Dil Öğretiminde Bayes Öğrenci Modellemesi Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Üniversite İngilizce Hazırlık Örneği),” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.14, no.3, pp.1143-1168, 2014.

Conference Paper

 • Leloğlu, E., Ayav, T., Aslan, B.G., “A review of cloud deployment models for e-learning systems,” IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks, DSN, 2013.
 • Atman, N., İnceoğlu, M.M., Aslan, B.G., “Learning styles diagnosis based on learner behaviors in web based learning,” International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA, 2009.
 • Atman, N., İnceoğlu, M.M., Öğretmen, T., Aslan, B.G., “Felder ve Soloman Öğrenme Biçemi Ölçeği etkin-yansıtıcı ve görsel-sözel boyutlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması-Validity and reliability study of visual-verbal dimensions of ILS,” First International Congress on Turkish Educational Studies, 2009.
 • Aslan, B.G., İnceoğlu, M.M., “Machine learning based learner modeling for adaptive web-based learning,” International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA, 2007.
 • Aslan, B.G., İnceoğlu, M.M., “A comparative study on neural network based soccer result prediction,” Intelligent Systems Design and Applications, ISDA, 2007.
 • İnceoğlu, M.M., Aslan, B.G., “Computational sciences learning project for pre-university students,” International Conference on Computational Science, ICCS, 2007.

Thesis

 • Aslan, B.G., “Heuristic Container Placement Algorithms,” M.S. Thesis, İzmir Institute of Technology, 2003.

There aren't any projects.

 • IZTECH Computer Engineering Dept., Gulbahce, 35430 Urla, İzmir, Turkey
 • 133
 • burakaslan@iyte.edu.tr
 • +90 232 750 7865
 • www.iyte.edu.tr/~burakaslan