Projects

Coordinator Researcher Title Type Start Year End Year Budget
Işıl Öz FTGPGPU – Grafik İşlemcisinde Genel Amaçlı Hesaplama (GPGPU) için Donanım Hata Toleransı Analizi TÜBİTAK ARDEB 3501 2019 ongoing
Işıl Öz FTGPGPU- Hardware Fault Tolerance Analysis for General Purpose Graphics Processing Units (GPGPU) Applications TÜBİTAK ARDEB 3501 2019 ongoing
Tuğkan Tuğlular Dilek Öztürk Çevik Yazılım Ürün Hatları İçin Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 2018 ongoing
Tuğkan Tuğlular Dilek Öztürk Development of Event Sequence Graph based Test Generation Method for Agile Software Product Lines TÜBİTAK ARDEB 1001 2018 ongoing
Nesli Erdoğmuş Generation of Synthetic Latent Fingerprints TÜBİTAK UİDB 2515 2018 ongoing
Nesli Erdoğmuş Gizli Parmak İzlerinin Sentetik Üretimi TÜBİTAK UİDB 2515 2018 ongoing
Mustafa Özuysal Furkan Eren Uzyıldırım Generative Probabilistic Modelling for Object Tracking and Detection BAP 2017 2018
Mustafa Özuysal Furkan Eren Uzyıldırım Nesne Takibi ve Tespiti için Üretici Olasılıksal Modelleme BAP 2017 2018
Mustafa Özuysal 3D Mapping for Indoor Navigation BAP 2016 2017
Tolga Ayav A Dedicated Server Design for Physical Web Applications BAP 2016 2017
Serap Şahin Çizge Veri Tabanları Üzerinde Veri Toplama ve Mahremiyet İlişkilerinin Analizi Mevlana Exchange Program 2016 2017
Serap Şahin Data Collection on Graph Databases and Analysis of Privacy Relations Mevlana Exchange Program 2016 2017
Yalın Baştanlar Detection of Some Animal Species in Photo Trap Images TÜBİTAK ARDEB 1001 2016 2018
Tolga Ayav Fiziksel Ağ Uygulamaları İçin Adanmış Sunucu Tasarımı BAP 2016 2017
Yalın Baştanlar Fotokapan fotoğraflarında bazı hayvan türlerinin tespiti TÜBİTAK ARDEB 1001 2016 2018
Serap Şahin , Leyla Tekin Homomorfik Kriptosistem Tabanlı Elektronik Seçim Sistem Çözümü BAP 2016 2017
Serap Şahin , Leyla Tekin Homomorphic Cryptosystem Based Electronic Election System Solution BAP 2016 2017
Mustafa Özuysal Kapalı Mekan Yöngüdüm için Üç Boyutlu Haritalama BAP 2016 2017
Selma Tekir Coherence and Reliability Evaluation on News Chains TÜBİTAK ARDEB 3501 2015 2017
Belgin Ergenç Bostanoğlu DFIS-Çoklu Destek Esiklerinde Dinamik Sık Kümeler Madenciligi ve Gizleme Platformu TÜBİTAK ARDEB 3501 2015 2018
Selma Tekir Haber Zincirlerinde Tutarlılık ve Güvenilirlik Değerlendirmesi TÜBİTAK ARDEB 3501 2015 2017
Belgin Ergenç Bostanoğlu Platform for Dynamic Frequent Itemset (DFIS) Mining and Hiding under Multiple Support Thresholds TÜBİTAK ARDEB 3501 2015 2018
Selma Tekir Data Analysis and Application of Visualization Techniques on Historical Resources (On the Example of 19. Century English Consulate Reports) BAP 2014 2015
Tolga Ayav Interference Prevention and Feedback Channel Design for Spectral Efficient Small Cell Base Stations TÜBİTAK TEYDEB 2014 ongoing
Nesli Erdoğmuş Manzara Resmi Tanıma ve Türkçe'ye Uyarlama TÜBİTAK BİDEB 2236 2014 2016 310507
Mustafa Özuysal Ölçeklenebilir Hibrit Nesne Tanıma Sistemi TÜBİTAK ARDEB 3501 2014 ongoing
Mustafa Özuysal Scalable Hybrid Object Recognition System TÜBİTAK ARDEB 3501 2014 ongoing
Nesli Erdoğmuş Scene Text Recognition and Its Applications in Turkish TÜBİTAK BİDEB 2236 2014 2016 310507
Tolga Ayav Spektral Verimli Küçük Hücre Baz İstasyonları için Karışım Önleme ve Geri Besleme Kanal Tasarımı TÜBİTAK TEYDEB 2014 ongoing
Selma Tekir Tarihi Kaynakların Üzerinde Veri Analizi ve Görselleştirme Teknikleri Uygulaması (19. Yüzyıl İngiliz Konsolosluk Raporları Örneğinde) BAP 2014 2015
Yalın Baştanlar Trafik Sahnelerinde Tümyönlü ve PTZ Kameralar ile Araç Tespiti ve Sınıflandırması TÜBİTAK ARDEB 3501 2013 2016
Yalın Baştanlar Vehicle Detection and Classification with Omnidirectional and PTZ Cameras in Traffic Scenes TÜBİTAK ARDEB 3501 2013 2016