CENG 114

Olasılık ve İstatistik

Prerequisites:

Elementer olasılık teorisi, koşullu olasılık ve bağımsız olaylar, rassal değişkenler, dağılım fonksiyonları, bileşke ve koşullu dağılımlar, büyük sayılar kanunu, merkezi limit teoremi, parametre tahminlemesi, güven aralıkları, regresyon ve varyans analizini de içeren hipotez testleri, simulasyon.

Konu
Populasyon ve değişkenler. Frekans tabloları, yer ölçütleri
Dağılış ölçütleri, örnek ve populasyon.
Olasılık
Şans değişkenleri ve beklenen değer kavramı.
Kesikli şans değişkenleri: Uniform, Bernoulli, binom, geometrik, negatif binom ve Poisson
Sürekli şans değişkenleri: Uniform, Normal, gamma, üssel, weibull dağılışları.
Ara sınav
Tahminleme
Hipotez kontrolları
Hipotez kontrolları: Büyük örnek testleri (z testleri)
Hipotez kontrolları: Küçük örnek testleri
Hipotez kontrolları : X^2 Testleri
Linear Regression and Correlation
Değerlendirme

Instructor(s)

Doktor Öğretim Üyesi / Bölüm Başkan Yardımcısı

Assistant(s)

Diğer Birinci Sınıf Dersleri