Araştırma Odağı

Trustworthy Intelligent Computing

Çevresel karışıklıklara, kendi sebep olduğu aksaklıklara, insan kullanıcı ve operatörlere ve düşman unsurların olası saldırılarına rağmen; güvenilir bir sistem yasal kullanıcıların ondan tam olarak davranmasını beklediği gibi davranır -başka şekilde değil. Tasarım ve uygulama hatalarından sakınılmalı, varsa bu hatalar giderilmeli ya da en azından göz önünde bulundurulup bir şekilde tolere edilmelidirler. Bu katmanların yalnızca bir kısmını ele almak veya kendileri güvenilir olan bileşenleri biraraya getirmek yeterli değildir. Bu sebeple, güvenilirlik çok-yüzlü ve bütünseldir.
Akıllı bilgi işleme ise algılayan, akıl yürüten, öğrenen ve gerçek dünyada akıllıca davranan sistemleri biraraya getirmeyi amaçlar. Gerçek dünya veri ve süreçleri dinamik ve rasgele olduğundan, akıllı bir sistem büyük hacimli verilerle, kullanıcı tarafından veri üstünde yapılan değişikliklerle ve zarar verici faktörlerin veri dağılımında yaptıkları beklenmedik etkilerle başa çıkabilmelidir. Bu sebeple, bu tarz sistemlerin tasarımları karşılanması zor ölçeklenebilirlik ve sağlamlık gereksinimleri vardır. Tüm bu anlatılanlara paralel olarak, bölümümüz araştırma alanları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki gibidir:

Akıllı Sistemler

Bu araştırma alanının amacı akıllı bileşenler ya da özerk sistemler geliştirmektir. Matematiksel mantık, yaklaşık akıl yürütme ve dağıtık planlama gibi klasik yapay zeka konuları hesaplamalı zeka ile birleşerek melez teknikler oluşturmuşlardır. Bu alandaki geçmiş çalışmalar özerk robotla görü ya da yeniden yapılandırılabilir cihazlar gibi akıllı mekatronik cihazlar ve cisimlendirilen ve vücut bulan bilişsel mimariler veya bulanık tasımsal akıl yürütme ile istatistiki algılayıcı verilerinden ontolojiler oluşturma gibi robotbilim yazılımları geliştirmeyi hedeflemişlerdir.

Araştırmalarımız şu alanlarda yoğunlaşmaktadır:

 • Dr. Öğr. Üyesi Bora Kumova tarafından yürütülen Dağıtık Akıllı Sanal Ortamlar (Distributed Intelligent Virtual Environments – DIVE) Laboratuvarı
  • Akıllı Mekatronik Cihazlar
  • İstatistiki Ontolojiler
  • Özerk Robot Görüsü
  • Bilişsel Mimariler

Bilgi Sistemleri Yönetimi

Bilgi sistemleri…

Our research concentrates on following topics:

 • Data Analytics Research Group (DARG), directed by Assist. Prof. Selma Tekir
  • Semantic analysis.
  • Representing and measuring high-level information characteristics such as coherence, credibility, and trust.
  • Data mining and fusion applications that support information warfare capabilities and facilities.
 • Data Processing Research Group (DWorld), directed by Assoc. Prof. Belgin Ergenç
  • Large Scale Query Optimization
  • Federated Query Processing on Linked Data
  • Dynamic Itemset Mining and Hiding
 • Information Systems Security Research Group (ISSRG), directed by Assist. Prof. Serap Şahin
  • Identification
  • Authorization
  • Privacy

Güvenilir Bileşen ve Sistemler

Güvenilirlik…

Our research concentrates on following topics:

 • SoC and IC Testing
 • Model Checker based Testing and Verification
 • Fault-tolerant Design
 • Software Vulnerability Detection
 • Validation, Verification, and Testing
 • Software Reliability / Fault Tolerance
 • Metrics, Measurements, and Analysis

Members:

Bilgisayarla Görü

Bilgisayarla görü araştırmaları durağan imgelerdeki ve video akışındaki anlamlı bilgiyi çıkarma amacı ile görsel veriyi inceleme ve anlama üzerine odaklanır. Bilgisayarla görü algoritmalarının çıktıları arasından şöyle örnekler verilebilir: Nesne tespit etme, nesne tanıma, imge ya da videodaki görüntünün 3B modelini oluşturma, imgeye ya da videoya sanal objeler yerleştirme, nesnelerin piksel seviyesinde bölütlenmesi.

Our research concentrates on following topics:

 • Computer Vision Research Group (CVRG), directed by Assoc. Prof. Yalın Baştanlar
  • 3D Reconstruction from Images
  • Visual Object Detection/Classification
  • Omnidirectional Vision
  • Vision for Traffic Analysis
 • Visual Intelligence Research Group (VIRG), directed by Assist. Prof. Mustafa Özuysal
  • Real-time Object Detection and Tracking
  • Large Scale Object Identification
  • Augmented Reality
  • Scene Text Recognition
 • Computer Simulation, Intelligence and Graphics for Biometrics (CSI:GB) Lab, directed by Assist. Prof. Nesli Erdogmus
  • Computer Vision for Forensics
  • Biometric Recognition
  • Biometric Security
  • Realistic Biometric Data Generation