Vedat Akgün

Vedat Akgün
Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi

Dr. Vedat Akgün lisans derecesini 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden aldı. Ardından, aynı bölümde Maden Bilimi ve Mühendisliği programına katıldı ve 1984’te yüksek lisans diplomasını aldı. Doktora çalışmaları için New Mexico Maden ve Teknoloji Enstitüsü’ne giden Akgün, 1992 yılında Maden Bilimi ve Mühendisliği’nde doktora derecesini elde etti. Kendisi şu anda Teknopark İzmir’de Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

  • B.Sc. : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi (1982)
  • M.Sc. : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi (1984)
  • Ph.D. : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, New Mexico Maden ve Teknoloji Enstitüsü, ABD (1992)
  • İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gülbahçe, 35430 Urla, İzmir, Türkiye
  • vedat.akgun@teknoparkizmir.com.tr