Doktora Eğitim Planı

Doktora Eğitim Planı

Course CodeCourse NameHoursPrerequisitesCreditsECTS
Total ECTS:27
ELC 1Core Elective(3+0)39
ELT 1Technical Elective(3+0)39
ELT 2Technical Elective(3+0) 39
Course CodeCourse NameHoursPrerequisitesCreditsECTS
Total ECTS:43
CENG 518Introduction To Research Methodology and Ethics(3+0)39
CENG 690Advanced Seminar(0+2)07
ELC 2Core Elective(3+0) 39
ELT 3Technical Elective(3+0) 39
ELT 4Technical Elective(3+0) 39
Course CodeCourse NameHoursPrerequisitesCreditsECTS
Total ECTS:48
CENG 8XXSpecial Studies(8+0)04
CENG 600PhD Thesis(0+1)026
ELT 5Technical Elective(3+0)39
ELT 6Technical Elective(3+0)39
Course CodeCourse NameHoursPrerequisitesCreditsECTS
Total ECTS:48
CENG 8XXSpecial Studies(8+0)04
CENG 600Ph.D. Thesis(0+1)026
ELT 7Technical Elective(3+0)39
ELT 8Technical Elective(3+0)39
Course CodeCourse NameHoursPrerequisitesCreditsECTS
Total ECTS:30
CENG 8XXSpecial Studies(8+0)04
CENG 600Ph.D. Thesis(0+1)026
Course CodeCourse NameHoursPrerequisitesCreditsECTS
Total ECTS:30
CENG 8XXSpecial Studies(8+0)04
CENG 600Ph.D. Thesis(0+1)026
Course CodeCourse NameHoursPrerequisitesCreditsECTS
Total ECTS:30
CENG 8XXSpecial Studies(8+0)04
CENG 600Ph.D. Thesis(0+1)026
Course CodeCourse NameHoursPrerequisitesCreditsECTS
Total ECTS:30
CENG 8XXSpecial Studies(8+0)04
CENG 600Ph.D. Thesis(0+1)026
Toplam AKTS: 286

Doktora programımızda, öğrencilerin zorunlu ders havuzundan iki ders almaları gerekmektedir. Kalan dersler seçmeli dersler grubu içerisinden seçilebilir.

Yukarıda verilen öğretim planı yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler içindir. Doktora programına kabul edilen öğrenci eğey lisans mezunu ise, bunlara ek olarak iki teknik seçmeli ve bir seminer dersi alması gerekmektedir.

Zorunlu Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul(lar)
CENG 512 İleri Hesaplama Kuramı
CENG 517 Bilgisayar Bilimleri Klasikleri
CENG 521 İleri İşletim Sistemleri
CENG 611 İleri Algoritmaların Tasarım ve Analizi
CENG 613 Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul(lar)
CENG 501 İstatistiksel Veri İşleme Giriş
CENG 502 Sistem Modelleme ve Bilgisayarlı Benzetim
CENG 503 Tıp ve Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları
CENG 504 Eniyileme Yöntemleri
CENG 505 İleri Bilgisayar Ağları
CENG 507 Biyometrik Tanımaya Giriş
CENG 508 Sayısal Görüntü İşleme
CENG 509 Görü Tabanlı Takip ve Modelleme
CENG 511 İleri Bilgi Kuramı
CENG 512 İleri Hesaplama Kuramı
CENG 513 Derleyici Tasarımı ve Gerçekleştirimi
CENG 514 Bilgisayar Tabanlı Sayılar Teorisi
CENG 515 Bilgisayar Bilimlerinde Çeşitli Konular
CENG 516 İleri Programlama Dilleri
CENG 517 Bilgisayar Bilimleri Klasikleri
CENG 521 İleri İşletim Sistemleri
CENG 522 İleri Gömülü Sistem Tasarımı
CENG 523 Gerçek-Zamanlı Sistemlerde İleri Konular
CENG 524 İleri Bilgisayar Mimarisi
CENG 531 İleri Yapay Us
CENG 532 Uzman Sistemler ve Bilgi Mühendisliği
CENG 533 Olasılıksal Çıkarsama
CENG 541 İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri
CENG 542 Stratejik Bilgi Çıkarımı
CENG 543 Bilgi Erişim Sistemleri
CENG 551 İleri Yazılım Mühendisliği
CENG 552 Yazılım Sınama
CENG 561 İleri Bilgi Güvenliği
CENG 562 İnternet Güvenliği
CENG 563 Veritabanı ve Yazılım Güvenliği
CENG 564 Bilgi Sistemleri Politika, Yönetim ve Organizasyonu
CENG 565 C4I ve Bilgi Savaşları
CENG 608 3 Boyutlu Fotoğraf
CENG 611 İleri Algoritmaların Tasarım ve Analizi
CENG 612 Bilgisayar Bilimlerinde Kategori Kuramı
CENG 613 Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
CENG 631 Bilişsel Hesaplama
CENG 632 Hesaplamalı Us
CENG 641 Veri Tümleme
CENG 642 Gizliliği Koruyan Veri Madenciliği
CENG 651 Güvenlik İçin Formal Yöntemler
CENG 661 İleri Asimetrik Kriptosistemler
CENG 662 İleri Simetrik Kriptosistemler
CENG 663 Kriptanaliz

Bu dersler, kendilerini açacak öğretim üyesi bulunması ve minimum sayıda öğrencinin dersi alması durumunda açılacaktır.