About

CENG 690

İleri Seminer

Önkoşullar:

Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür taraması yaparak bilgi toplamasını ve topladığı bilgiyi raporlayarak seminer olarak sunabilmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencinin, sunum teknikleri, sunum formatı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.